Biệt thự trên không 5PN Skyvilla căn góc 390m SK02,05 Sunshine Green Iconic

Biệt thự trên không 4PN Skyvilla căn góc 325m SK01,03,04,06 Sunshine Green Iconic